El Codi Obert cada vegada més present en les administracions públiques

El magi d’enguany, apareixia la notícia d’un canvi de política del govern basc respecte a la contractació de nous desenvolupaments d’aplicacions, en la que es feia una aposta clara pel software lliure. Els defensors de la filosofia “Open Source” fa anys que destaquen la bonança de les polítiques col·laboratives en el desenvolupament d’aplicacions, per deixar enrere la inversió reiterativa en aplicacions propietàries. En aquest sentit destaca Mario Gómez Molina que en l’article “Software de todos y para todos”  publicat a la UOC, destaca els beneficis que suposa per les administracions públiques l’aposta per programari de codi obert, ja que les seves inversions es poden fer extensives, no ja només a d’altres departaments de les mateixes administracions sino a tots els usuaris, que en definitiva, són els que financen les administracions amb els seus impostos.

A Catalunya la plataforma La Farga.cat promou projectes de codi obert al territori català i dona visibilitat a gairebé 150 projectes de diferents temàtiques. Dins d’aquests projectes, m’ha semblat especialment interessant el projecte EinesTic, un programari pensat per a Autònoms i Pimes promogut per la Generalitat de Catalunya. Serà questió de fer-li una ullada amb profunditat!