[i] d’informació


La Informació és l’essència de la Societat del Coneixement.

L’objectiu clau d’un projecte TIC és aconseguir identificar fluxos d’informació importants, que es mouen en totes direccions entorn la nostra empresa, i canalitzar-los per aconseguir-ne valor afegit.

iCONSULTiC s’encarregarà d’ajudar als responsables de l’empresa a detectar aquests fluxos, de relacionar-los, classificar-los i veure quina importància estratègica tenen dins l’organització. Un projecte TIC consisteix principalment en establir mecanismes basats en les noves tecnologies per canalitzar aquesta informació, de manera que els clients, usuaris, proveïdors, etc., la puguin percebre com a un valor afegit al producte, un nou servei, o una agilització de l’ intercanvi comercial.

També és molt convenient introduir dins l’organització el concepte de convergència tecnològica. Avui, la informació digitalitzada, i per tant canalitzable mitjançant les TIC és de tot tipus: dades, textos, fotografies, vídeos, so, dades geogràfiques i un llarg etc. Això també suposa tenir molts dispositius tecnològics que poden interaccionar entre ells (ordinadors, càmares digitals, telèfons mòbils, centraletes telefòniques intel•ligents, etc.)

Posicionar-se bé en noves tecnologies consisteix en anilitzar les oportunitats que ens ofereixen aquestes. Amb l’ajuda d’iCONSULTiC la seva empresa podrà trobar noves oportunitats de negoci que es presenten amb l’associació de tot tipus d’informació als nostres productes tradicionals.