[i] d’interlocució


Un projecte TIC és un projecte de persones abans que de noves tecnologies.

La implicació dels directius, responsables i dels usuaris és clau per l’èxit del projecte. Per construir un projecte cal escoltar les seves opinions i inquietuds.


iCONSULTiC serà l’interlocutor independent i no vinculat a cap solució tecnològica concreta amb les persones implicades en el desenvolupament del projecte. Aquesta interlocució tant vol dir entendre els punts estratègics dels directius de l’empresa i les seves inquietuds vers les noves tecnologies, com escoltar els usuaris, i també parlar en nom de l’empresa representada amb proveïdors tecnològics per negociar-hi i avaluar les seves solucions i propostes. En aquest procés d’interlocució és molt important implicar al màxim els usuaris finals així com establir responsables interns i detectar usuaris avançats amb les TIC per tirar endavant el projecte amb implicació de tota la organització.