[i] d’inversió


Cada empresa ha de trobar el seu pla d’inversió en noves tecnologies segons un ordre de prioritats.

Les inversions en equipaments tecnològics són complexes, costoses i s’han de considerar molts riscos per poder invertir amb èxit i assegurar el retorn de la inversió.

iCONSULTiC assessorarà als responsables de l’empresa en una bona planificació de la inversió en TIC. Prioritzar les inversions en una planificació estratègica de les TIC ajudarà a invertir correctament els recursos disponibles i adequar-los a les necessitats més vitals per a la nostra organització.

Així iCONSULTiC establirà un full de ruta per la detecció dels processos estratègics i dels processos crítics, clarament prioritaris en la inversió. Tanmateix, s’ha de realitzar una bona gestió de riscos derivats de la posta en marxa de tots els projectes d’inversió en noves tecnologies. Una bona planificació informàtica ajudarà a encaminar la inversió per assolir el més ràpidament i ordenadament possible objectius com la millora del servei, la millora de la posició competitiva, o l’obertura de nous processos de negoci.

Abans d’afrontar grans inversions en noves tecnologies, cal però tenir molt clar com usar la informació i també que les persones implicades dins la organització estan implicades en la utilització de la millora introduïda, ja que en cas contrari, la inversió realitzada està condemnada al fracàs. Un projecte TIC ben planificat, no només s’adequarà als recursos assignats, també assegurarà el retorn de la inversió que pot venir per un estalvi de costos, un augment de la competitivitat, o una millora de la posició estratègica.

El retorn de la inversió pot venir per un estalvi de costos, un augment de la competitivitat, o una millora de la posició estratègica, però s’ha adequar als recursos assignats.