Presentació


iCONSULTiC és el fruit de l’experiència de més de 15 anys de treball en empreses relacionades amb les TIC i de la formació de postgrau rebuda durant el període 2009-2010 a la “Universitat Oberta de Catalunya”.  Aquesta iniciativa es reforça amb una xarxa de col·laboradors multidisciplinar, cadascun d’ells especialista en diferents aspectes de les noves tecnologies. La unió de l’experiència professional, amb l’ordenació de conceptes que aporta un estudi acadèmic juntament amb totes les inestimables aportacions del treball en xarxa, han donat com a resultat iCONSULTiC, una iniciativa que vol apropar les noves tecnologies a tot tipus d’empreses, especialment a les petites i mitjanes empreses.La competitivitat que suposa la globalització, especialment propiciada per l’eclosió imparable d’Internet, fa que sigui imprescindible posicionar-se amb rigor i criteri vers les TIC i la principal aportació d’iCONSULTiC és realitzar un acompanyament llarg i fructífer als nostres clients per afrontar aquest important repte.

Missió

 • Donar servei de consultoria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a organitzacions, amb el focus posat a les pimes i micro-empreses.
 • Establir una relació de confiança amb els clients per garantir una bona comunicació i oferir estudis de qualitat que suportin la presa de decisions sobre millores tecnològiques relacionades amb les TIC.

Visió

 • Convertir-se en un aliat estratègic extern dels clients.
 • Treballar amb equip, amb els directius i els usuaris dels clients així com amb els altres proveïdors de solucions TIC.
 • Coneixer amb profunditat el mercat de productes al que poden accedir pimes i micro-empreses.
 • Aconseguir que els clients augmentin la seva productivitat implementant eines TIC que s’ajustin a les seves necessitats
 • Tenir una presència activa en la comunitat de proveïdors de serveis  TIC per adquirir nous coneixements i una perspectiva global de les mateixes.

Valors

 • Confiança: imprescindible per entendre les ‘entranyes’ del negoci de cada client i proposar eines que aportin valor afegit. El paper de iCONSULTiC és el de convertir-se en la “veu” del seu client davant dels reptes tecnològics actuals i de futur.
 • Comunicació: el llenguatge tecnològic és sovint complexe i críptic. iCONSULTiC interpreta aquest llenguatge en termes molt menys tecnològics i cerca una comunicació fluïda i clara amb els seus clients tot “traduïnt” el màxim d’aspectes tècnics a paràmetres comprensibles per als gestors de la organització.
 • Independència: iCONSULTiC no està lligada a cap marca comercial de productes o serveis tecnològics. Aquesta independència permet abordar els projectes amb total llibertat per convertir-se en el portaveu dels seus clients.
 • Treball en Equip: la relació que s’estableix entre iCONSULTiC i les persones que interactuen en qualsevol projecte, sigui personal del client, siguin col·laboradors de iCONSULTiC o d’altres proveïdors, ha de ser de col·laboració i treball en equip.
 • Rendibilitat: hi ha un doble camí pel retorn de la inversió que es destini als serveis d’iCONSULTiC. Per una banda es produirà per l’augment de la productivitat i el valor afegit que les noves tecnologies aportaran al negoci i per l’altra, per un important estalvi de costos vers situacions d’inversions en TIC completament fallides.
 • La tecnologia al servei de les persones: les solucions tecnològiques que no són acceptades pels seus usuaris són un fracàs. El treball de iCONSULTiC ha d’estar d’acord amb les necessitats del negoci, les prioritats dels equips directius i han de seduir als usuaris del client en la major mesura possible.
 • Planificació: seguir el ritme d’evolució de les noves tecnologies és molt complex, però cal establir prioritats i planificar les inversions per poder avançar per un camí establert per les necessitats del negoci.

Les 4 [¡] de iCONSULTiC, pilars bàsics del Servei de Consultoria TIC.

[¡] d’Informació

[¡] d’Interlocució

[¡] d’Inversió

[¡] d’Implementació

La tecnologia al servei de les persones: les solucions tecnològiques que no són acceptades pels seus usuaris són un fracàs. El treball de iCONSULTiC ha d’estar d’acord amb les necessitats del negoci, les prioritats dels equips directius i han de seduir als usuaris del client en la major mesura possible.