Serveis


iCONSULTiC ofereix un extens catàleg de serveis relacionats amb les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). L’oferta de iCONSULTiC està centrada en 5 grans blocs de serveis que al mateix temps estan molt interelacionats entre si.

 

Servei d’Estartègia TIC

Consisteix en desenvolupar les funcions de Direcció de TIC en col·laboració amb els responsables de l’empresa. iCONSULTiC ofereix el suport d’assessorament tecnològic que necessitaran els responsables de gerència per detectar els avantatges competitius que poden suposar les noves tecnologies per a l’organització.

[Servei d’Estrategia TIC]

 

Servei d’Organització TIC

El departament TIC  ha de donar servei a l’empresa i sovint una bona gestió dels serveis informàtics és difícil i crítica. iCONSULTiC s’ofereix d’interlocutor entre la organització i els proveïdors de TIC per a parlar tots dos llenguatges: l’empresarial i el tecnològic.

[Servei d’Organització TIC]

 

Gestió de Projectes TIC

La implementació de les noves tecnologies és una tasca complexa. iCONSULTiC ofereix un servei de planificació i seguiment de projectes informàtics per ajustar-los als objectius de qualitat, temps i cost. Específicament iCONSULTiC té un ampli coneixement i experiencia amb la gestió de projectes TIC.

[Gestió de Projectes TIC]

 

Consultoria Internet

Internet s’ha tornat en una eina pràcticament omnipresent en qualsevol Projecte TIC. iCONSULTiC ofereix assessorament tant pel desenvolupament de projectes implementats a Internet com per les eines de màrqueting ‘on-line’ necessàries per treure’n el màxim profit.

[Servei de Consultoria Internet]

 

Solucions Globals de Serveis TIC

És de fet, un compendi dels 4 serveis anteriors. Des de la primera aproximació mitjançant el model de negoci fins a la implementació dels projectes TIC, iCONSULTiC ofereix un acompanyament global en tot el recorregut. Des dels aspectes més organitzatius i relacionats amb la concepció del negoci fins a aspectes més tècnics, relacionats amb com s’implementen determinades solucions, iCONSULTiC ofereix el seu servei de consultoria per tenir una aliança duradora amb els clients que ens facin confiança.

[Serveis Globals TIC]