Consultoria InternetInternet s’ha tornat en una eina pràcticament omnipresent en qualsevol Projecte TIC. iCONSULTiC ofereix assessorament tant pel desenvolupament de projectes implementats a Internet com per les eines de màrqueting ‘on-line’ necessàries per treure’n el màxim profit. Específicament iCONSULTiC té un ampli coneixement de les eines d’Internet, com a potents eines de màrqueting ‘on-line’ que reforcen la presència a la xarxa global de la companyia que les utilitzi.


“La nova economia no és l’economia de les empreses que produeixen o dissenyen Internet, és la de les empreses que funcionen amb i a través d’Internet (…) el primer que està fent Internet a l’economia és transformar el model d’empresa.(Manuel Castells UOC 2000)

Serveis de Consultoria Internet

 • Suport i gestió de Projectes de creació de pàgines web. Consells i consideracions en la tria i registre del domini WEB.
 • Suport i gestió de Projectes de creació d’aplicacions web.
 • Suport i gestió de Projectes de comerç electrònic (e-comerce).
 • Suport i gestió de continguts per a Pàgines Web. Generació de continguts audiovisuals.
 • Consultoria SEO. Posicionament Web en cercadors, i ús d’eines com Google Maps o Youtube.
 • Consultoria SEM. Gestió de campanyes de marketing ‘on-line’. Gestió de Google Adds
 • Consultoria SMM. Estrategies i ús de les xarxes socials per posicionament web i control la reputació on-line.

Solucions de Consultoria Internet. Exemples

Aquest apartat consisteix en aportar un assessorament en qualsevol punt de tot el procés que ha de realitzar una companyia per estar present a Internet i treure’n el màxim rendiment, d’acord amb la seva estratègia de negoci:

 • Creació del lloc web: Importancia de la tria del nom de domini, del disseny de l’estructura, de la navegabilitat i de la claredat. La tria de les eines de desenvolupament del lloc web dependrà de l’estratègia que es busqui en relació als usuaris que es volen atraure.
 • Promoció del lloc web: Un cop creat, és necessàri tenir visitants adequats al perfil que s’hagi preestablert. Totes les eines de promoció busquen donar visibilitat al web dins d’un entorn tan immens com la xarxa global.
 • Interés del lloc web: Tant important com tenir tràfic és que els continguts que s’ofereixen en el lloc web i el seu accés siguin d’interés pels visitants, per ajudar a fidelitzar-los. Una bona gestió de continguts és bàsica per aconseguir-ho.
 • Reputació On-line: Un lloc web és normalment un espai obert d’interacció. En aquesta hi juguen un paper fonamental les xarxes socials, però l’apertura genera riscos que han de ser conveniement controlats. Gestionar la reputació on-line donarà notorietat a l’organització tot prioritzant les apreciacions positives vers les negatives.

[Sol·licitar Pressupost]