Estratègia TIC


Consisteix en desenvolupar les funcions de Direcció de TIC en col·laboració amb els responsables de l’empresa. iCONSULTiC ofereix el suport d’assessorament tecnològic que necessitaran els responsables de gerència per detectar els avantatges competitius que poden suposar les noves tecnologies per a l’organització. iCONSULTiC també donarà suport a la direcció per analitzar el Pla Estratègic de l’organització i veure quin paper hi tenen actualment les TIC i quin paper hi podrien tenir nous projectes en el futur.


“Les TIC constitueixen un actiu estratègic. (…) La direcció general i els primers executius de les empreses han de disposar de coneixements per treballar i dialogar amb la direcció de sistemes i han de prendre cert tipus de decisions que no es poden delegar als ‘tecnòlegs'” (Ross i Weill, 2002)


Serveis de Planificació Estratègica i Suport de Direcció TIC

 • Interlocució amb gerència i responsables de departament.
 • Interlocució amb usuaris experts.
 • Anàlisi de Sistemes d’Informació.
 • Anàlisi de Models de Processos.
 • Alineament estratègic de les TIC i el pla de negoci.
 • Definició del Pla Estratègic TIC amb prioritats d’inversió i implementació.

Solucions d’Estrategia TIC: Exemples

En general, tots els exemples consisteixen en assessorament a la direcció general i/o als responsables departamentals per a prendre decisions sobre el negoci tot analitzant el paper de les TIC en l’essencia de la companyia:

 • Estudi i definició d’una nova línia de comerç electrònic. Propostes segons objectius estratègics.
 • Estudi de quines eines TIC es poden externalitzar i com fer-ho.
 • Estudi de les possibilitats d’Internet respecte a les relacions amb clients i/o proveïdors.
 • Assessorament en la detecció de nous mercats o nous models de negoci relacionats amb les TIC.
 • Reorganització de les funcions del departament de informàtica en la organització.

[Sol·licitar Pressupost]