Gestió de Projectes


La implementació de les noves tecnologies és una tasca complexa. iCONSULTiC ofereix un servei de planificació i seguiment de projectes informàtics per ajustar-los als objectius de qualitat, temps i cost. Específicament iCONSULTiC té un ampli coneixement i experiència amb la gestió de projectes TIC, des de la seva aprovació fins a la seva posta en marxa, assumint d’aquesta manera les tasques de suport al Cap de Projecte intern que l’organització designi.

 


“És molt difícil mantenir alineades les dimensions de qualitat, temps i control que són inherents a qualsevol projecte. El responsable del projecte ha de ser capaç de manejar, comunicar i corregir els equilibris entre totes tres.(I.Lamarca – J.R.Rodríguez, UOC 2007)

Serveis de Gestió de Projectes

 • Anàlisi de Viabilitat del Projecte TIC
 • Anàlisi de dimensions del Projecte TIC: requeriments, terminis i costos.
 • Establiment de l’abast i les limitacions del Projecte TIC.
 • Establiment de les diferents fases del cicle de vida del Projecte: Aprovació, Definició, Planificació, Execució i
  Tancament
 • Anàlisi i gestió dels riscos del Projecte TIC.
 • Anàlisi i gestió de la qualitat del Projecte TIC.
 • Establiment dels factors d’èxit o fracàs del projecte.

Solucions de Gestió de Projectes: Exemples

En general tots els exemples de gestió de projectes consisteixen en el seguiment i monitorització de la implementació de qualsevol projecte TIC d’envergadura exercint de suport tecnològic a la figura del Cap del Projecte:

 • Implementació d’un nou ERP (software de gestió integral)
 • Gestió d’un canvi de proveïdor del ERP (software de gestió integral) actual.
 • Creació d’un lloc web corporatiu, d’aplicacions sustentades a Internet, i intranets.
 • Desenvolupament d’un projecte de comerç electrònic.

[Sol·licitar Pressupost]