Solucions Globals


Consultori TIC internet consultingDes de la primera aproximació mitjançant el model de negoci fins a la implementació dels projectes TIC, iCONSULTiC ofereix un acompanyament global en to el recorregut. Des dels aspectes més organitzatius i relacionats amb la concepció del negoci fins a aspectes més tècnics, relacionats amb com s’implementen determinades solucions, iCONSULTiC ofereix el seu servei de consultoria per tenir una aliança duradora amb els clients que ens facin confiança. És per això que aquest apartat és una visió transversal dels quatre serveis que us hem presentat en els apartats anteriors.


“La continua revisió de l’aliança estratègica que suposa l’externalització de serveis TIC, és un dels aspectes més importants del seu èxit.” (F.W. McFarlan, 1995)

 

Exemple :

Anàlisi, selecció i implementació d’un nou programa de gestió ERP i connexió amb un sistema de e-comerce a la web corporativa

Fase 1. Definició de l’Estratègia TIC. Accions de iCONSULTiC.

 • Anàlisi dels processos de negoci i dels fluxos d’informació que ha de gestionar el nou ERP juntament amb els responsables de l’empresa.
 • Anàlisi explícit del procés de comercialització per e-comerce i dels canvis que suposa en els processos logístics i de gestió habituals.
 • Anàlisi dels productes ERP i de comerç electrònic que hi ha al mercat que cobreixin les necessitats estratègiques. Anàlisi de diferents polítiques de llicencies.
 • Definició de la política d’implantació dels dos projectes. Priorització d’actuacions.
 • Anàlisi de riscos, avantatges i inconvenients de cada proposta.

[+ Estratègia]

Fase 2. Definició de la Organització TIC. Accions de iCONSULTiC.

 • Anàlisi de viabilitat i estudi del retorn de la inversió de les propostes triades.
 • Suport en l’anàlisi detallat de requeriments del nou ERP.
 • Participació en la tria de proveïdor/s i en la negociació de les condicions del contracte.
 • Coordinació en la formació d’usuaris i/o redefinicions organitzatives del personal de l’empresa per afrontar el projecte TIC.

[+ Organització]

Fase 3. Gestió del Projecte, implementació i posta en marxa. Accions de iCONSULTiC.

 • Consolidació de l’anàlisi de requeriments i del pla de viabilitat (de la fase anterior) en la fase de definició del pla del projecte.
 • Delimitació de l’abast del projecte (quines funcions queden recollides en el nou ERP i en el software de e-comerce i quines no).
 • Planificació del Projecte. Avaluació del temps i dels costos per portar-lo a terme.
 • Suport de la posta en marxa i tancament. Suport en la organització de la formació dels usuaris.

[+ Gestió Projectes]

Fase 4. Consultoria d’Internet. Accions de iCONSULTiC.

 • Tria dels proveïdors TIC de Serveis per a la tasca de comerç electrònic.
 • Suport en el posicionament de la nova eina de comerç electrònic. Consultoria SEO, SEM i SMM

[+ Internet]

Amb aquest exemple iCONSULTiC vol donar un ampli espectre dels serveis que ofereix i també veure la relació que tenen els uns amb els altres. Malgrat això, normalment els projectes de les petites empreses no tenen un grau de complexitat tant alt o es poden anar atacant per fases. El que és molt important és que que cada fase es porti a terme pensant en un futur a mig/llarg termini i evitant que postures massa simplistes provoquin hipoteques tecnològiques no desitjables pel futur de l’organització vers l’ús de les TIC.

[Sol·licitar Pressupost]