Pimes i TIC


Un servei pensat per les pimes i micro-empreses

iCONSULTiC neix amb una sensibilitat especial vers les pimes i les micro-empreses. Les grans companyies acostumen a tenir un departament TIC (o al menys un departament d’informàtica) que s’ocupa, amb més o menys encert de gestionar les seves necessitats vers les TIC. En el cas de les empreses més petites, que no rendibilitzarien en la majoria dels casos un departament TIC, normalment s’externalitzen practicament tots els serveis. El problema principal de les pimes és que com a molt disposen d’una persona que té un perfil ‘tecnològic’ més o menys desenvolupat, però que difícilment té la visió que cal, en plena Societat de la Informació, per treure el màxim rendiment de les inversions en TIC.

“Tradicionalment les pimes han contractat a una sola empresa de serveis totes les seves necessitats TIC, sense fer cap control intern real més enllà de comprovar el seu nivell de satisfacció respecte als costos directes que suposen. La cerca de preus econòmics (sense un anàlisi de retorn de la inversió), l’abús de poder de proveïdors TIC (que saben tenir ‘atrapats’ als clients) i la poca professionalitat d’algunes empreses (de vegades botigues d’informàtica amb molt pocs coneixements de gestió) han creat una infinitat de problemes a moltes petites organitzacions” (Dícac López, UOC 2008)

El model que proposa iCONSULTiC és un assessorament extern al responsable intern de l’organització en decisions tecnològiques, separant la presa de decisions de l’explotació dels serveis TIC. Així iCONSULTiC ofereix a les pimes, en essencia,  convertir-se en un enllaç entre les seves necessitats empresarials i les múltiples opcions de desenvolupament mitjançant la contractació de Serveis TIC, donant un gran marge de decisió al client sense necessitat de ser expert en TIC.

 

Estalvi de Costos.

Tot i que a priori un servei de consultoria es pot considerar com una despesa, l’estalvi de costos que iCONSULTiC pot aportar es posa de manifest quan les pimes, per desconeixement s’han vist atrapades en costosos atzucacs vers les TIC. La implementació de solucions que no resolen els problemes més importants de l’empresa, de solucions sobredimensionades que no s’utilitzen, d’aparells que no treballen en les condicions necessàries, etc., no només provoca grans pèrdues econòmiques en quant a inversió perduda, també provoca greus alteracions entre les persones que les han de gestionar i una pèrdua incalculable de productivitat de les mateixes. Algunes empreses han optat per ser altament conservadores vers les TIC després de patir aquest tipus de problemes. Des d’iCONSULTiC creiem que apropant-se a les TIC amb coneixement permet afrontar els canvis, no sense esforç, però sí amb moltes més garanties d’exit. Aquest es el principal valor afegit que pot aportar iCONSULTiC a les pimes i així rendibilitzar la seva inversió en TIC.

 

Catàleg de Serveis TIC.

Els serveis de consultoria i assessorament que ofereix iCONSULTiC està basat en les tendències més actuals de Direcció i Gestió de Sistemes i Tecnologies de la Informació i en metodologies utilitzades pel CIO’s (caps del departament TIC) de grans corporacions. Els serveis d’iCONSULTiC s’adapten a les necessitats d’organitzacions molt més petites que molt possiblement no tenen dins de la seva estructura perfils de persones amb un grau de coneixement de gestió de les TIC tant important. Tot i això, la metodologia d’aproximació a les TIC per a treure’n el màxim rendiment és la mateixa independentment del tamany de les empreses. iCONSULTiC s’adaptarà als recursos disponibles per aconseguir que les passes que es vagin fent vers les TIC siguin fermes i productives.

[Catàleg de Serveis]