10 Preguntes i Respostes


10 qüestions que una Pime es podria fer vers les TIC

iCONSULTiC obté les respostes a les incògnites de com afrontar una inversió TIC des de moltes perspectives,

partint abans que res dels objectius estratègics que la organització vulgui assolir. Aquest recull vol ser un exemple de les principals preguntes que qualsevol Pime podria fer-se quan es planteja una inversió en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. A diferència de les empreses purament tecnològiques, iCONSULTiC cerca les respostes des d’una perspectiva diferent que prioritza les necessitats del negoci, sempre tenint en compte quin valor afegit poden aportar les TIC al mateix, amb quines prioritats d’inversió i amb quin retorn retorn d’aquesta inversió en forma d’objectius concrets.

 

1 - Tenim importants reptes amb les TIC. Per on Comencem?

[+ Estratègia] [+ Organització] Les TIC no són una moda passatgera sinó un conjunt d’eines per guanyar competitivitat que poden servir a qualsevol tipus d’empreses. Per tant, és necessari davant de qualsevol projecte TIC analitzar aspectes estratègics i organitzatius del propi model de negoci, i a partir d’uns objectius clars i mesurables cercar les eines TIC que ens hi poden apropar.

2 - Ens hem gastat molts diners en informàtica i tenim la sensació que no els amortitzem. És possible rendibilitzar millor la inversió ja feta?

[+ Estratègia] [+ Organització] Una auditoria TIC pot permetre veure si les eines de les que disposa una empresa s’estan fent servir correctament. Sovint, una manca de comunicació entre els usuaris i els responsables tecnològics provoca que inversions que sobre el paper eren molt bones no acabin de quallar. En aquest cas cal buscar un responsable capacitat perquè aquesta comunicació sigui fluida i els usuaris intervinguin en l’augment de productivitat de les noves eines.

3 - Ja vàrem canviar tot el sistema informàtic fa més de 10 anys i va ser un suplici. Si compleix les funcions administratives bàsiques perquè ens hem de complicar?

[+ Organització] 

[+ Gestió Projectes]

Avui en dia les TIC són una important font de competitivitat. Donar-hi l’esquena per por a un canvi pot suposar quedar-se enrere. El principal risc de les inversions en TIC és que impliquen sovint un canvi important en el dia a dia organitzatiu i administratiu de l’organització i aquest punt no es contempla prou. Això significa que hi ha d’haver una revisió organitzativa de com s’utilitzen les eines TIC, de què se’n vol treure, i principalment gestionar el canvi de forma controlada, utilitzant eines de gestió de projectes a l’hora d’implementar noves eines.

4 - Ja fa temps que tenim una Web, però tampoc tenim moltes visites, per què?

[+ Internet] 

El principal objectiu de tenir tràfic a la nostra web a la xarxa és saber canalitzar les visites als interessos de negoci de l’empresa. Internet és una eina molt dinàmica i hi ha molta feina a fer si es vol treure el màxim profit de la presència del negoci a Internet. Segurament no n’hi ha prou en tenir una web amb una adreça, un telèfon i un mapa. Tant important és atreure visitants a la nostra web com que aquests visitants hi trobin el que cerquen i cal utilitzar totes les eines a l’abast perquè això succeeixi.

5 - Què significa tenir una web 2.0? podem passar la nostra web a 2.0?

[+ Organització] 

[+ Internet]

Web 2.0 és un concepte que significa interactivitat dels visitants i continguts dinàmics. En essència es tracta de obrir la web a la participació dels visitants i provocar un seguiment assidu. Una de les típiques errades de moltes empreses és que aquesta apertura no la gestionen. Decidir qui es farà càrrec de moderar la interacció amb els visitants i de la gestió de continguts i com ho farà és molt important.

6 - Si el meu negoci es dirigeix a clients locals, em servirà el comerç electrònic?

[+ Solucions Globals] El gran desenvolupament de les solucions TIC de comerç electrònic i el seu abaratiment com a inversió permeten pensar en estratègies que complementen el comerç tradicional, fins i tot a nivell local. A més a més, és molt possible que mitjançant l’especialització en certs productes un comerç local es pugui obrir pas a un mercat global. El que cal és dissenyar una bona estratègia i un pla d’inversió esglaonat d’acord amb uns objectius.

7 - I si jo només venc a un sector molt especialitzat i els meus clients són altres empreses?

 

[+ Solucions Globals]

Comerç electrònic no implica tenir una botiga virtual. Hi ha moltes eines a Internet que permeten obrir mercats verticals (especialitzats en un sector) i establir xarxes de col·laboració amb proveïdors i clients. Novament és important dissenyar una bona estratègia i un pla d’inversió esglaonat d’acord amb uns objectius.

8 - És realment efectiva la publicitat 'on line'?

[+ Estratègia]  

[+ Internet]

Avui en dia hi ha una tendència clara a deixar de distingir la publicitat ‘on-line’ i fora d’Internet. Les més prestigioses agències de publicitat unifiquen els escenaris creant polítiques de comunicació que es complementen, sobretot després de l’arribada dels telèfons mòbils i altres dispositius d’alta mobilitat. Avui, qualsevol Pime ha de dissenyar la seva estratègia i presència a Internet pensant en una política de comunicació global.

9 - No entenem quin profit podem treure de les Xarxes Socials, no és una nova moda?

[+ Solucions Globals] Les Xarxes Socials són una eina que no només permet arribar als clients (o d’altres actors relacionats amb l’empresa). A més permet crear una comunicació bidireccional que possibilita que l’empresa ‘escolti’ i identifiqui el que els seus clients necessiten. Aquestes eines es complementen amb la gestió de la reputació ‘on line’. Tot plegat exigeix una planificació molt acurada però que com a contraprestació fins i tot pot permetre incidir en decisions estratègiques per l’empresa.

10 - Hem sabut que actualment hi ha moltes maneres d'accedir a serveis informàtics. Quines són les últimes tendències?

[+ Solucions Globals] Gràcies a la potència de les xarxes actuals és possible externalitzar completament la infraestructura informàtica i ‘llogar’ l’ús de les aplicacions necessàries a un proveïdor TIC. D’això se’n diu genèricament ‘Cloud Computing’. També hi ha una altra modalitat de serveis en eclosió que són les plataformes ‘Open Source’ que eliminen el concepte de llicències d’ús i es basen en programes mantinguts per una comunitat molt gran d’usuaris. Aquestes dues i d’altres, són opcions a explorar segons les necessitats de l’empresa.